Integrationsrådet

Integrationsrådets formål er at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
 
Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet.
 
Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.
 
Integrationsrådet udpeges for en fireårig periode svarende til byrådets.
 

Støttemidler fra Integrationsrådet

Det er muligt at søge støtte til projekter inden for integrationsområdet hos Integrationsrådet. Når du modtager støtte, accepterer du samtidig en række vilkår vedrørende administration og revision. Du kan læse nærmere om dette i ansøgningsskemaet. 
 
I 2018 er der følgende ansøgningsfrister:
 • Torsdag den 1. februar 2018
 • Tirsdag den 3.april 2018
 • Mandag den 1. oktober 2018

Integrationsrådets politiske medlemmer for perioden 2018-2021 udpeges i slutningen af januar 2018​

Medlemmer

 • Formand
  Bahram Dehghan
  Udpeget af: Socialdemokraterne

 • Næstformand
  Azam Stavad

 • Medlem
  Atif Jamal

 • Medlem
  Massud Shro
  Udpeget af: Venligboerne

 • Medlem
  Timur Shah

 • Medlem
  Lone Høxbroe Pedersen
  Udpeget af: FUF

 • Medlem
  Katalin Fülöp

 • Medlem
  Norma Flores Nielsen

 • Medlem
  Jytte Høyrup
  Udpeget af: Venstre

 • Medlem
  Ida Skov
  Udpeget af: Enhedslisten

 • Medlem
  Birgit Bendtsen
  Udpeget af: Skolebestyrelsen

 • Medlem
  Inger Ejstrud
  Udpeget af: Røde Kors Sæby

 • Medlem
  Elizaveta Pavlovna Bendixen