Ingen besparelser på Bofællesskaberne i 2017

12-10-2017

Socialudvalget i Frederikshavn Kommune har på et møde onsdag fået en gennemgang af budget og økonomi for Bofællesskaberne
På baggrund af henvendelser vil Udvalget gerne slå fast, at der ikke er sparet på Bofællesskaberne i 2017. Bofællesskaberne skal som alle andre driftsområder i Frederikshavn Kommune overholde sit budget. I bestræbelsen på at sikre budgetoverholdelse i Bofællesskaberne har det været nødvendigt at lave ændringer i vagtplanlægningen, men det har ikke ændret det samlede timeforbrug.

Dette for at sikre en højere grad af fleksibilitet af hensyn til borgernes behov og for at give medarbejderne bedre mulighed for at bytte vagter.

Fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne (SL) Kathja Ryom bekræfter, at der ikke er sket reduktioner i Bofællesskaberne i 2017. Omlægning af arbejdstiderne vil Kathja tage op til drøftelse i MED-udvalget.

På vegne af Socialudvalget

Formand Jørgen Tousgaard
Næstformand Pia V. Karlsen