Hjemmehjælp

 
Hjemmehjælp er et tilbud til borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet.
 

Sådan bevilges hjælpen

Hvis du får brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver, skal du kontakte Visitationsenheden, som vurderer behovet for hjemmehjælp.
Se kontaktinformation til højre. 
 
Når du kontakter Visitationsenheden bliver der aftalt et besøg af en visitator. Efter besøget vil du modtage en skriftlig afgørelse om, hvilken hjælp du er bevilget.

Vi har beskrevet den hjælp, du kan forvente at få, i en såkaldt Kvalitetsstandard. Læs mere i kolonnen til venstre under "Kvalitetsstandarder".
 

Midlertidig eller varig hjemmehjælp 

Hjemmehjælp kan gives som midlertidig eller varig hjemmehjælp.
 
  

Frit valg 

Hvis du er bevilget hjemmehjælp efter Servicelovens §83, kan du frit vælge mellem de leverandører, der er godkendt af Byrådet. Se godkendte leverandører under "Læs mere" i kolonnen til højre.
 
  

Klippekort til hjemmehjælp

Et "Klippekort" er en times ekstra ugentlig hjemmehjælp til en udvalgt gruppe af hjemmehjælpsmodtagere i Frederikshavn kommune.
 
Ordningen er en tidsafgrænset pulje fra Socialministeriet frem til udgangen af 2016, med det formål at øge livskvaliteten for de svageste borgere i eget hjem.
 
Du finder relevant information i folderen "Klippekort" under "Læs mere" i kolonnen til højre.