Hjælpemidler

Billed af kørestol

 

Her kan du ansøge om hjælpemidler, boligindretning og handicapbiler til børn og voksne, som har et handicap.

 

Vejledning og rådgivning

Udover sagsbehandling kan vi vejlede og rådgive dig, dine pårørende og medarbejdere i kommunen om specielle hjælpemidler, boligindretning og handicapbiler.

Vi yder også rådgivning, hvis du har problemer med at klare dine daglige gøremål i hjemmet. Det kan være hensigtsmæssigt at en medarbejder fra Hjælpemiddelenheden kommer hjem til dig for at vurdere din situation og forholdene i dit hjem. Formålet er, at vi sammen med dig kan finde hensigtsmæssige løsningsmuligheder, så du bedre kan klare dig selv.

 

Reparationer/udskiftning af hjælpemiddel 

Er dit hjælpemiddel gået i stykker, kan du rette henvendelse til Hjælpemiddelenheden på tlf. 9845 5400 mandag-torsdag kl. 8-15 og  fredag kl. 8-13.

Du er selv ansvarlig for almindelig vedligeholdelse, drift og rengøring af hjælpemidler. Det er f.eks. lapning og pumpning af slanger og dæk på kørestole, udskiftning af lygter på cykel, smøring af bevægelige dele på hjælpemidler mv. 

Særligt skal også nævnes, at du selv er ansvarlig for den første årlige udskiftning af dæk og slanger til f.eks. kørestole og el-kørestole mv. Ved behov for yderligere udskiftning dækker Frederikshavns Kommunes hjælpemiddelenhed dette. Ved ansøgning om udskiftning skal du vedlægge kvittering for første årlige udskiftning.

Hvis det vurderes, at hjælpemidlet ikke kan repareres, vil du blive kontaktet af en sagsbehandler fra Hjælpemiddelenheden med henblik på vurdering af en udskiftning af hjælpemidlet.