Handicap

Billede af 2 handicappede personer

 

 

Frederikshavn Kommune har en række tilbud til personer med fysisk eller psykisk handicap. Nedenfor kan du læse mere om kommunens tilbud.

 

Hvad kan vi tilbyde?

  • Bostøtte til dig, der bor i egen bolig
  • Boliger med bostøtte
  • Bofællesskaber
  • Dagtilbud
  • Beskyttet beskæftigelse
 

Hvordan kommer man i betragtning?

Man skal visiteres til de enkelte tilbud og visitationen foregår i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Det sker efter servicelovens 
  • §   85 Bostøtte
  • § 103 Beskyttet beskæftigelse
  • § 104 Aktivitets- og samværstilbud
  • Almenboliglovens § 105 (svarende til servicelovens § 107/108 Botilbud)
  

Tilsynsrapporter 

For at sikre at kvaliteten er i orden, får alle tilbud med jævne mellemrum besøg af tilsynsmyndighederne, hvor der udføres et socialtilsyn. Tilsynsrapporterne er samlet på tilbudsportalen.dk​, og kan her ses for hvert område.

Tilsynsrapporter for Specialtilbuddet - Koktvedparken og -stien
 
Finder du ikke den rapport, du leder efter, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Dorte Svendsen.
 

​​​