Handicap

Billede af 2 handicappede personer

 

 

Frederikshavn Kommune har en række tilbud til personer med fysisk eller psykisk handicap. Nedenfor kan du læse mere om kommunens tilbud.

 

Hvad kan vi tilbyde?

 • Bostøtte til dig, der bor i egen bolig
 • Boliger med bostøtte
 • Bofællesskaber
 • Dagtilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 

Hvordan kommer man i betragtning?

Man skal visiteres til de enkelte tilbud og visitationen foregår i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Det sker efter servicelovens 
 • §   85 Bostøtte
 • § 103 Beskyttet beskæftigelse
 • § 104 Aktivitets- og samværstilbud
 • Almenboliglovens § 105 (svarende til servicelovens § 107/108 Botilbud)
 

Fokusområder på handicapområdet 

 • Faglig kvalitet
 • Fleksibilitet
 • Sammenhæng i indsatsen
 • Dagtilbud
 • Velfærdsteknologi
 • IT - tilgængelighed
 

Tilsynsrapporter 

For at sikre at kvaliteten er i orden, får alle tilbud med jævne mellemrum besøg af tilsynsmyndighederne, hvor der udføres et socialtilsyn. Tilsynsrapporterne er samlet på tilbudsportalen.dk​, og kan her ses for hvert område.

Tilsynsrapporter for Specialtilbuddet - Koktvedparken og -stien
 
Finder du ikke den rapport, du leder efter, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Dorte Svendsen.