Handicap

Billede af 2 handicappede personer

 

 

Frederikshavn Kommune har en række tilbud til mennesker med fysisk eller psykisk handicap. Nedenfor kan du læse mere om kommunens tilbud.

 

Hvad kan vi tilbyde?

 
 • Bostøtte til dig, der bor i egen bolig
 • Boliger med bostøtte
 • Bofællesskaber
 • Dagtilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 

Hvordan kommer man i betragtning?

 
Man skal visiteres til de enkelte tilbud og visitationen foregår i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Det sker efter servicelovens
 
 • §   85 Bostøtte
 • § 103 Beskyttet beskæftigelse
 • § 104 Aktivitets- og samværstilbud
 • Almenboliglovens § 105 (svarende til servicelovens § 107/108 Botilbud)
 

Fokusområder på handicapområdet

 
 • Faglig kvalitet
 • Fleksibilitet
 • Sammenhæng i indsatsen
 • Dagtilbud
 • Velfærdsteknologi
 • IT - tilgængelighed
 

Tilsynsrapporter 

 
Alle tilbud får med jævne mellemrum besøg af tilsynsmyndighederne. De sidste 12 måneders tilsynsrapporter for tilbuddene i Handicapafdelingen kan læses nedenfor.
 
Finder du ikke den rapport, du leder efter, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Dorte Svendsen.
 
  

Nordstjernen - uanmeldt tilsyn 04-02-2016.pdf

 

 

Læs mere om Frederikshavn Kommunes beskyttet beskæftigelse og dagtilbud

 

I kommunens Ydelses- og kvalitetskatalog er kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse og dagtilbud beskrevet.

 


Se under "Beskyttet beskæftigelse og dagtilbud"