Grundvand og drikkevand

Billede af vand
 
Drikkevandsforsyningen i Frederikshavn kommune er baseret på indvinding af grundvand.
 
Drikkevandet i kommunen leveres fra 17 vandværker og ca. 350 private brønde og boringer.
 
På vandværkerne gennemgår vandet en behandling, typisk luftning og filtrering. Her fjernes jern og mangan fra vandet. Fra private boringer og brønde anvendes grundvandet som regel direkte uden behandling.
 
Kommunen giver tilladelse til vandindvinding og fører tilsyn med kvaliteten af drikkevandet i kommunen. Herudover laver kommunen planer for vandforsyningsstrukturen samt for beskyttelse af grundvandet, der benyttes til drikkevand.