Grøn ordning

Logo for Grøn Ordning

Frederikshavn Kommune opsparer midler i en ”Grøn ordning” hos Energinet.dk når der opstilles nye vindmøller i Frederikshavn Kommune. Den grønne ordning er et resultat af ”Lov om fremme af vedvarende energi”, der er vedtaget af Regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.
Du kan læse mere her på Energinets hjemmeside.
 
I 2015 blev første runde afholdt. Resultat blev, at seks lokale projekter fik tildelt midler.
 
Krav til projektansøgningen
Projektet skal være beliggende inden for en 10 kilometers zone af Kragelundmøllerne, opstillet på Østkystvejen ved Sæby. Zonen er illustreret på kortet, som findes under ”Læs mere”,
 
Ønsker du og din forening at søge midler fra Grøn ordning, skal I anvende ansøgningsskemaet, som I finder her på siden under menupunktet "Læs mere".
 
I bedes bemærke det samlede projektbudget minimum skal udgøre 15.000 kr.

Inspiration og vejledning
Før du og din forening søger tilskud fra Grøn ordning bør I læse Frederikshavn Kommunes administrationsgrundlag for ordningen. I finder administrationsgrundlaget her på siden under "Læs mere".
Her kan I læse hvilke projekter der kan søges midler til, hvem der kan søge, hvilke kriterier der er for behandling af ansøgningerne og en beskrivelse af hvordan midlerne ønskes anvendt geografisk.

Har du og din forening spørgsmål til Grøn ordning, er I velkommen til at kontakte Rikke Løgtved Bruus. I finder kontaktoplysningerne under  menupunktet "Kontakt".