Grøn ordning

Logo for Grøn Ordning


Vindmøller giver midler fra Grøn ordning

Frederikshavn Kommune opsparer midler i en ”Grøn ordning” hos Energinet.dk når der opstilles nye vindmøller i Frederikshavn Kommune. Den grønne ordning er et resultat af ”Lov om fremme af vedvarende energi”, der er vedtaget af Regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

Du kan læse mere her på Energinets hjemmeside.
 
I 2015 blev første runde afholdt. Resultat blev, at seks lokale projekter fik tildelt midler.
 

Sidste ansøgningsrunde - søg nu!

Da der stadig er midler i puljen efter ansøgningsrunden først på sommeren, bliver der igen mulighed for at søge midler fra Grøn Ordning. Puljen indeholder i alt 280.000 kr.
Frist for ansøgning er søndag den 17. september 2017.
 

Krav til projektansøgningen

Ønsker du og din forening at søge midler fra Grøn ordning, skal I anvende ansøgningsskemaet, som I finder her på siden under menupunktet "Læs mere".
 

Bemærk følgende:

  • Når projektet er færdigt skal der afleveres et regnskab og en revisorerklæring.
  • Der kan ikke søges om midler til at dække omkostningerne til revisorerklæringen.
  • Det er en forudsætning, at projektet er etableret ultimo 2019, da Energinet.dk skal have modtaget ansøgning om udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020. 
Projekter der er beliggende inden for en 10 kilometers zone af Kragelundmøllerne på Østkystvejen, vil blive prioriteret højest.
I tilfælde af, at der ikke kommer egnede projekter fra dette område, vil det også være muligt at søge om tilskud til projekter i resten af kommunen. Zonen er illustreret på kortet, som findes under ”Læs mere”.
 

Inspiration og vejledning

Før du og din forening søger tilskud fra Grøn ordning bør I læse Frederikshavn Kommunes administrationsgrundlag for ordningen.
I finder administrationsgrundlaget her på siden under "Læs mere".
Her kan I læse hvilke projekter der kan søges midler til, hvem der kan søge, hvilke kriterier der er for behandling af ansøgningerne og en beskrivelse af hvordan midlerne ønskes anvendt geografisk.
Har du og din forening spørgsmål til Grøn ordning, er I velkommen til at kontakte Rikke Løgtved Bruus.
I finder kontaktoplysningerne under "Kontakt".