Grøn ordning

Logo for Grøn Ordning


Vindmøller giver midler fra Grøn ordning

Frederikshavn Kommune opsparer midler i en ”Grøn ordning” hos Energinet.dk når der opstilles nye vindmøller i Frederikshavn Kommune. Den grønne ordning er et resultat af ”Lov om fremme af vedvarende energi”, der er vedtaget af Regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

Du kan læse mere her på Energinets hjemmeside.
 
I 2015 blev første runde afholdt. Resultat blev, at seks lokale projekter fik tildelt midler.
 

Sidste ansøgningsrunde

Den sidste ansøgningsrunde er netop afsluttet. De ansøgte projekter vil blive behandlet i oktober 2017.
 

Krav til de ansøgte projekter

  • Når projektet er færdigt, skal der afleveres et regnskab og en revisorerklæring.
  • Der kan ikke søges om midler til at dække omkostningerne til revisorerklæringen.
  • Det er en forudsætning, at projektet er etableret ultimo 2019, da Energinet.dk skal have modtaget ansøgning om udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020. 
Projekter der er beliggende inden for en 10 kilometers zone af Kragelundmøllerne på Østkystvejen, vil blive prioriteret højest.
Zonen er illustreret på kortet, som findes under ”Læs mere”.
 
I tilfælde af, at der ikke er indkommet egnede projekter fra dette område, vil ansøgte projekter i resten af kommunen, komme i betragtning.