Frivillig medarbejder

Frederikshavn Krisecenter søger frivillige medarbejdere

Har du lyst til at være med til at gøre en forskel for kvinder og børn på Frederikshavn Krisecenter, har du nu muligheden for at blive frivillig krisecentervagt. Du bliver en del af et spændende fællesskab med krisecentrets ansatte og frivillige.
På Frederikshavn krisecenter modtager vi kvinder og børn fra hele landet, der har været udsat for vold i nære relationer. Kvinderne tilbydes midlertidigt ophold efter servicelovens § 109

Vi er 5 fuldtidsansatte (socialrådgiver, pædagog, husmor og leder.)

Aften-, nat- og weekendvagter dækkes af frivillige kvinder, som i et enkelt vagtsystem frit kan skrive sig på vagtplanen, så det passer ind i den enkeltes liv. Man forpligter sig til ca. 2 vagter om måneden.
Når de frivillige er på vagt på Krisecentret er deres opgave:
  • Være tilgængelig for de kvinder og børn der er her.
  • Lytte, hygge og være social.
  • Tage tlf. hvis den ringer.
  • Åbne døren når nogen ringer på.
Inden man som frivillig lades alene på en vagt, har man sammen med en af de ansatte eller en anden frivillig en overleveringssamtale.
Som frivillig har man altid mulighed for at kunne kontakte krisecentrets leder Inge Bergstedt, som har bagvagtsfunktion, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.
Før man som frivillig har vagter alene, er et introduktionsforløb:
  1. Besøg på Krisecentret, hvor du vises rundt i huset og efterfølgende har en samtale med leder Inge Bergstedt.
  2. Orientering om husets regler og vagtgruppesystem.
  3. 2-4 gange er man ”føl” sammen med en anden frivillig.
  4. 1 x om måneden inviteres man til vagtmøde med de andre frivillige, hvor vi spiser sammen, drøfter arbejdet som frivillig og drøfter forskellige temaer, emner, foredrag eller lign.
Hvis du tænker, at dette kunne være en mulighed for dig, 
så ring på tlf. 98 45 88 75 og hør mere om det frivillige arbejde på Frederikshavn Krisecenter.

 ​