Frederikshavn Kommunes kørselskontor

Hænder på bilrat


Kommunal kørsel for borgere

Kørselskontoret er en del af Center for Bibliotek & Borgerservice og administrerer kørsel til:

 • Læger og speciallæger
 • Genoptræning
 • Aktivitetscentrene
 • Sygekørsel til folkeskoler og ungdomsuddannelser
 • Afprøvning af hjælpemidler
 • Specialundervisning og special-SFO
 • Børn til aflastning
 • Handicappede børn til dagtilbud
 • Kørsel med handicappede voksne
 • NT handicapkørsel
 • Kørsel til folkeskoler
 • Kollektiv trafik
Har du spørgsmål til ovennævnte kørsler er du velkommen til at kontakte Kørselskontoret.
 

H​ar du spørgsmål vedrørende kørsel til sygehuset, skal du kontakte Region Nordjyllands Kørselskontor.

I menuen til venstre kan de læse mere om kørsel til læge og speciallæge.

Har du brug for information om skolekørsel, kan du finde det her. ​​

Husk at du kan få tilsendt en påmindelse på SMS 15 minutter inden afhentning. Dette gøres via https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Flextrafik/Flexlaege ​​​​

Dette gælder for kørsel til: Læger og speciallæger, genoptræning, sygekørsel til folkeskoler og ungdomsuddannelser og afprøvning af hjælpemidler.​​

Endelig høring af køreplanforslag 2017-2018​

Hermed offentliggør vi NTs forslag til køreplaner for perioden 6. august 2017 til 12. august 2018. For enkelte køreplaner, herunder deciderede sommerruter, iværksættes ændringer allerede pr. 24. juni 2017. 

Oplægget kan ses her.

For de køreplaner, hvor der er planlagt ændringer, findes der et oplæg med en beskrivelse af ændringerne. På oplægssiderne kommenteres alle forslag til ændringer, som NT har modtaget fra høringsparterne (Region Nordjylland, kommunerne i regionen, uddannelsessteder samt busentreprenører og –chauffører). 

I oplæggene redegøres kun for henvendelser fra kunder, hvis henvendelserne har givet anledning til køreplanændringer, eller hvis henvendelserne er af generel karakter. 

Høring vedrørende Kollektiv Trafik i Frederikshavn Kommune for perioden august 2018 til juli 2019.

I forbindelse med planlægning af kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune har kommunen pligt til at høre borgere og virksomheder om ønsker om ændringer i den kollektive trafik.

Eventuelle ønsker, forslag og bemærkninger til stoppesteder,  køreplaner og ruter skal indsendes til Frederikshavn Kommunes Kørselskontor på kk@frederikshavn.dk inden den 27. oktober kl. 12.00. Høringssvar kan ligeledes afleveres i receptionen på Rådhuset, mrk.  ”høring kollektiv trafik”

Vi vil være lydhøre og vil arbejde på at opnå størst mulig tilfredshed blandt brugerne af den kollektive trafik. Alle ønsker bliver samlet og vurderet og indgår i kommunens samlede høringssvar til NT. Vi kan dog ikke garantere, at alle ønsker kan blive opfyldt. 


Relaterede emner

Kontakt

Frederikshavn Kommunes kørselskontor
98 45 88 88


Telefontider:
Mandag til onsdag kl. 08.00-14.00
Torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-13.00

 

Region Nordjyllands kørselskontor
97 64 80 30
kk@rn.dk

Telefontider:
Mandag til fredag kl. 08.00-12.00