Forslag til naturhandleplaner for vores Natura 2000 områder

13-02-2017

​Frederikshavn Kommunes Byråd har den 25. januar 2017 besluttet, at fremlægge forslagene til de kommunale naturhandleplaner. Der offentliggøres en naturhandleplan for hvert af de 8 Natura 2000 områder, der ligger i Frederikshavn Kommune.
 
 

De kommunale handleplaner beskriver:

  • Hvad kommunen har gjort for at gennemføre målene fra sidste planperiode (2010-2015).
  • Hvad der skal gøres for at nå målene i Natura 2000-planen for denne planperiode (2016-2021). Naturhandleplanen viser behovet for en aktiv indsats, som f.eks. rydning, afgræsning eller andet. Planen beskriver desuden hvordan arbejdet med realisering af planen prioriteres. Frederikshavn Kommunes prioriterer at samarbejde med lodsejere, der er interesserede i at gennemføre naturpleje. Desuden prioriterer kommunen at følge op på de indsatser der er påbegyndt i 1.planperiode. Hertil kommer konkrete prioriteringer inden for de enkelte natura 2000-områder (f.eks. en særlig indsats for bekæmpelse af invasive arter).
  • Hvad kommunen vil gøre for at inddrage lodsejere og andre interessenter i arbejdet med at nå målene.
  • Hvordan indsatsen fordeles mellem kommunale myndigheder og andre offentlige lodsejere.
 

Retsvirkninger

De gældende kommunale handleplaner der blev vedtaget i december 2012 forbliver i kraft, indtil de nye kommunale handleplaner er endeligt vedtaget. Planerne er bindende for kommunen.
 
Lodsejere inden for Natura 2000 områderne, skal være opmærksomme på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen. Du kan læse mere om anmeldelse i Natura 2000 områder her.
 

Her kan du se planforslagene

Du kan se udkast til naturhandleplaner for de enkelte områder nedenfor:
 
 
 
 
Forslagene til naturhandleplanerne kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.
 

Offentlighedsperiode

Planforslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 13-02-2017 til den 10-04-2017, begge dage inklusive.
 

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til naturhandleplanerne, skal du sende dem til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, eller på e-mail til tf@frederikshavn.dk. Dine bemærkninger skal være Kommunen i hænde senest den 10. april 2017. Ønsker du at være anonym, skal dette fremgå af din indsigelse. Ved henvendelse, bedes du oplyse sags ID: GEO-2016-01616.

 

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Ann-Kathrine Braüner Thomassen
Send sikkert for borgere - via NemID
Send sikkert for virksomheder
Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 63 63