Forretningsorden

Banner med forside af byrådets forretningsorden

 

Forretningsordnen fastsætter reglerne for, hvordan byrådsmøderne skal afvikles. Det fremgår bl.a.:

  • Hvornår dagsordner skal være tilgængelige forud for møderne
  • Hvornår byrådet er beslutningsdygtigt
  • Hvem, der leder møderne
  • Hvordan afstemninger og ændringsforslag skal sendes til afstemning 
  • Hvordan beslutningsprotokollen skal udformes

Du kan læse forretningsordenen (pdf-format) i kolonnen “Læs mere“.

     

Læs mere

Kontakt

Afdelingsleder Marianne Lessèl
​Ledelsessekretariatet
Tlf. 98 45 61 00