Før du bygger

Billede af en hustegning


Inden du ansøger

Det er vigtigt at du undersøger om dit byggearbejde overholder gældende lovgivninger, regler og betingelser. 


Inden du sender din byggeansøgning, er det en god ide at:
 

  • OBS: 1. januar 2018 ventes nyt bygningsreglement BR18 at blive indført.  Det forventes, at der i en overgangsperiode frem til 30. juni 2018 kan søges enten efter BR18 eller BR15, men derefter vil kun BR18 være gældende.

  • Undersøge om du skal søge en dispensation​, fravigelse af byggeret eller dispensation fra lokalplan

  • Undersøge om der er tinglyst bestemmelser for din ejendom. Se tingbogen

  • Hvis din ejendom ligger i landzone, skal der måske før eller samtidig med, at der søges om byggetilladelse, også søges om landzonetilladelse 
     
  • Se ”Tjekliste til ansøgning”, her kan du se hvad ansøgningen skal indeholde og hvilket tegningsmateriale du skal indsende.


Byggetilladelse 

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse. Der er dog nogle undtagelser, som beskrives under "Byggeri, der ikke kræver tilladelse" 

Hvis din ejendom har en høj bevaringsværdi, skal der evt. søges tilladelse før der foretages udvendige ændringer.

Frederikshavn Kommune behandler byggesagerne og beslutter, om du kan få en byggetilladelse. 

Du skal ansøge digitalt om byggetilladelse via selvbetjeningsløsningen bygogmiljoe.dk​