Endelig vedtaget Lokalplan SAE.B.06.02.01 – Åben-lav bebyggelse - Bogfinkevej

16-06-2017

 
Plan- og Miljøudvalget har den 6. juni 2017 vedtaget ovennævnte lokalplan.
 
Planen er offentligt tilgængelige på Frederikshavn kommunes hjemmeside i perioden fra den 16. juni til 14. juli 2017.

Den vedtagne plan omfatter et område i et eksisterende boligområde på Bogfinkevej i Dybvad, og muliggør, at der kan bygges åben-lav i lokalplanområdet. 

 

Retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplaner og kommuneplantillæg indberettes til PlansystemDK:

Klagemuligheder

Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. 
Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen, og det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. til og med den 14. juli 2017.
 
Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID GEO-2017-00039.

Al henvendelse skal sendes skriftligt til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.  
Vær opmærksom på, at hvis du sender materialet med Postnord, som et almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.

Her kan du se planen

Øverst i annoncen linkes der til planen.
 
Efter høringen er udløbet, vil du kunne finde planforslaget på Plansystem.dk eller i Frederikshavn Kommunes Digitale Kommuneplan: http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/kort/.
Lokalplanforslaget kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Plan
Send sikkert for virksomheder
Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 63 82​