Din forening

Ny forening​
Hvis du/I ønsker at søge om tilskud i henhold til folkeoplysningsloven eller ønsker at låne/leje et lokale, skal I have oprettet en forening.
 
Her på siden har du mulighed for at læse mere om de regler en forening skal opfylde for at kunne opnå tilskud, få anvist lokaler mv.
 
I Frederikshavn Kommune har vi Frederikshavn Ordning, der er et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til de gældende love og bekendtgørelser på området.
 
Frederikshavner Ordningen har til formål at støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet.
 

Tilskudsmuligheder:

I Frederikshavn Kommune har vi en række tilskudsordninger og puljer inden for det folkeoplysende område:

  • aktivitetstilskud
  • lokaletilskud
  • supplerende tilskud, herunder tilskud til trænere- og instruktører, transporttilskud og tilskud til uddannelse af ledere- og instruktører
  • udviklingspuljen
  • anlægspuljen, herunder energibesparende tiltag 
Du kan i søjlen til højre læse mere om, hvad der skal til for at danne en forening, hvilke muligheder din forening har få at få tilskud samt, hvilke ansøgningsfrister der er under de enkelte tilskudsordninger og puljer.