Digital pladsanvisning
I den digitale pladsanvisning kan du søge om plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution eller indskrive i SFO og klub. Du har også mulighed for at søge om økonomisk friplads.
 
Når du kommer ind på den digitale pladsanvisning, er der fire faner foroven, du kan vælge i mellem:
 1. Min side
 2. Dagtilbud 0-6 år
 3. SFO og klub
 4. Hjælp
Fanen "Min side" er først aktiv, når du har logget ind med dit NemID.

Fanen "Dagtilbud 0-6 år" indeholder kommunens pasningsmuligheder for børn mellem 0 til 6 år. Det er også her, du kan finde opskrivning til privat pasning og pasning af egne børn.
 
Fanen "SFO og klub" indeholder kommunens pasningstilbud på skole- og klubområdet.
 
Under fanen "Hjælp" finder du kontaktoplysninger til kommunen.
 
 

Hvornår skal du bruge NemID?

Det er ikke nødvendigt at logge på med NemID for at skrive barn op til kommunale pasningstilbud.

Log på med NemID, når:

 • du vil skrive barn op til privat pasning
 • ansøge om pasning af egne børn
 • melde dit barn ud - vælg "Min side" og klik på menuen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud"
 • søge om økonomisk fripladstilskud - vælg "Min side" og klik på menuen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud"
 • du vil lave en beregning af prisen for pasningstilbuddet. Klik på "Beregn betaling" i menuen "Information".
  Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsesforhold: prøv med den anden forældres NemID 

 

Selvbetjening på tablet og smartphone

 • Hold fingeren på "Start selvbetjening" indtil du får vist en menu 
 • Vælg ”Åbn i ny fane”. Gå til den nye fane og fortsæt selvbetjening der.
 • OBS. Nogle selvbetjeningsløsninger fungerer ikke optimalt på smartphone og tablet. Overvej at bruge en computer i stedet.

Hvis du bruger computer og "Start selvbetjening" fejler

 • ​Højreklik på ”Start selvbetjening” og vælg ”Kopier genvej” 
 • Åbn en anden internetbrowser end den, du pt. bruger. 
 • Højreklik i adressefeltet i den nye internetbrowser, vælg ”Sæt ind” og tryk på ENTER/Gå
 • OBS. En internetbrowser er det program på din computer, du bruger til at gå på internettet med fx Internet Explorer, Google Chrome, Safari eller Mozilla Firefox.