De fire vækstspor

Udviklingsstrategien "Muligheder for Vækst - Muligheder for mennesker" fra juni 2015 tager afsæt i fire definerede vækstspor – Det maritime, Oplevelser & Turisme, Fødevarer og Energi.
 
Det Maritime
Med tre driftige havnebyer har Frederikshavn kommune en stærk tilknytning til havene omkring os. Det maritime vækstspor er forankret i de to store erhvervshavne i Frederikshavn og Skagen. Den maritime klynge er i vækst og består pt af ca. 100 maritimt relaterede virksomheder, som er beskæftiget inden for reparation og service, cleantech og greenshipping, konventionel havnevirksomhed, ombygning af skibe og fartøjer samt nybygning af fisketrawlere og servicebåde til offshore-industrien.
 
Oplevelser & Turisme
Frederikshavn kommune har lange traditioner for at byde områdets mange turister velkommen. Turister, som kommer for at opleve kommunens særlige natur, byliv, kultur og spektakulære oplevelser som Tordenskioldsdage og Vinterbaderfestival.
Potentialerne ligger bl.a. i vores attraktive badestrande, naturlandskaber, kulturhistorie, bynære havne og byernes udbud af butikker, restauranter og hoteller.
 
Fødevarer
Frederikshavn kommune har mange virksomheder beskæftiget med fødevareproduktion og med forarbejdning og forædling af råvarer. Produktion af fødevarer er primært knyttet op på landbrug og fiskeri, og hertil er knyttet forædlings- og forarbejdningsvirksomhederne, som er placeret rundt om i kommunen. En del af disse virksomheder er store arbejdspladser, der beskæftiger mange mennesker.
 
Energi
Frederikshavn Kommune har en vision om en produktion af 100 procent vedvarende energi i 2030. Vores vækstmuligheder indenfor CO2 neutral energiproduktion er store – dels med placeringen ved havet og en stor landbrugsproduktion og dels med to store havne, hvor der er stort fokus på energioptimering og renovering af skibe.
Vi har en produktion af vedvarende energi, som eksempelvis havvindmøller, biogas og solfangere, som vi skal bygge ovenpå. Vi har en produktion af kvalitetsudstyr til energibranchen, og vi har udviklet stærke kompetencer indenfor energirenovering af eksisterende bygninger og energioptimering af nybyggeri.

Kontakt

Center for Udvikling & Erhverv
​Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00