Gimle - Dagtilbud i Frederikshavn

Billede af indgangen til Dagtilbudet Gimle


I Frederikshavn kan du som borger med et handicap gøre brug af dagtilbud, som er et aktivitets- og samværstilbud.

Målgruppen er

 • Voksne borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
   

Dagtilbuddet Gimle

har til huse i bygninger på Baldersvej 11, der indeholder

 • Fællesrum
 • Kantine
 • Grupperum
 • Mødelokaler
 • Musiklokale
 • Køkken faciliteter
 • Et mindre dyrehold
 • En produktion
 • Fysioterapi
 • Administration
   

Dagligdagen

Borgerne er inddelt i grupper så som:

 • Køkkengruppe
 • Kantinegruppe
 • Udegruppe "Vejrmøllen"
 • Fokus- og trivselsgruppe - individuelt tilbud
 • Produktionsgruppe
 • Projekt- og aktivitetsgruppe 
 • Mediegruppe
 
Gimle - travlhed i køkkengruppen 

  

Gimle har en stor kantine, hvor det hver dag er muligt at købe et sundt måltid mad, fremstillet af køkkengruppen.
 
 

Gimle - udegruppens arealer 

 

Hvordan kommer jeg i betragtning til et dagtilbud

Det er via en sagsbehandler i Social- og Sundhedsmyndighed, der ud fra en individuel vurdering, visiterer til disse tilbud.  
 
Sagsbehandlingsfristen på visitering til dagtilbud eller beskyttet beskæftigelse er op til 8 uger. 
 
 Billede - fælles dans på Gimle


​​

Kontakt

Dagtilbud/klub i Frederikshavn


Gimle
Baldersvej 11
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 79 10

Leder
Helle Skovgaard Mortensen
Tlf. 98 45 53 73
 
Visitation
Social- og Sundhedsmyndighed
Send sikkert for borgere - via NemID
Send sikkert for virksomheder

Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 53 54