Dagligvarebutik på hjørnet af Nordens Allé og Aalborgvej i Sæby.

15-02-2017

Skal byrådet ændre Kommuneplanens retningslinjer om detailhandel, så der kan opføres en dagligvarebutik på hjørnet af Nordens Allé og Aalborgvej i Sæby?
 
Der er ønske om at opføre en 1200 m² stor dagligvarebutik på hjørnet af Nordens Allé og Aalborgvej i Sæby. Der er i dag indrettet autoværksted, forhandling af motorkøretøjer og beboelse på ejendommen. Det er nødvendigt at nedrive de eksisterende bygninger for at skabe plads til en butiksbygning med tilhørende kundeparkering og varegård. Der etableres vejadgang til butikkens parkeringsanlæg for personbiler fra Nordens Allé. Varelastbiler skal køre til butikkens varegård fra Tranåsvej og fra varegården til Nordens Allé via parkeringsanlægget.
 

Foroffentlighedsfase

Projektet kræver ny planlægning. Du kan på et tidligt tidspunkt i planprocessen få indflydelse. Inden der udarbejdes egentlige planforslag ønsker Plan- og Miljøudvalget at indkalde idéer og synspunkter til den forestående planlægning. I den forbindelse er der udarbejdet et debatoplæg, hvor projektet og de hovedspørgsmålene der knytter sig til det, er beskrevet. Oplægget beskriver også planprocessen efter foroffentlighedsfasen.
 

Her kan du se debatoplægget


Fra de opsatte computere i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på kommunens biblioteker er der også adgang til en digital udgave af oplægget.
 

Hvilke muligheder har du?

Foroffentlighedsfasen strækker sig fra og med 15. februar 2017 til og med 1. marts 2017. Dit bidrag skal være skiftligt og vedlæg gerne et kort eller en tegning, hvis det kan uddybe dit synpunkt. Mangler du inspiration til hvilke spørgsmål der kan stilles, kunne det f.eks. være: 
 
  • Er der særlige forhold der bør analyseres og belyses i forbindelse med den forestående planlægning? 
  • Er det f.eks. de trafikale forhold der skal ofres særlig opmærksomhed? 
  • Har du idéer til indretning de udendørs opholdsarealer? 
 
Dit bidrag skal være modtaget hos Frederikshavn Kommune senest 1. marts 2017. Materialet skal sendes til tf@frederikshavn.dk​ eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn. Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID: GEO-2016-04320
Vær opmærksom på, at hvis du sender materialet med Postnord, som et almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs
 

Hvor kan du få flere oplysninger? 

Har du spørgsmål til debatmaterialet kan du kontakte Center for Teknik & Miljø, Finn Rasmussen tlf 98456219 eller e-mail: tf@frederikshavn.dk

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Finn Rasmussen
98 45 62 19