Byfonde

Billede af Drachmanns - Villa Pax


I Frederikshavn Kommune findes to byfonde: Foreningen Skagen Byfond og Frederikshavn Byfond.
Fondene er oprettet med formålet, at yde støtte og lån til bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer.

Frederikshavn Byfond

Kontakt Tove Varmløse, sekretær for Frederikshavn Byfond
tlf. 2948 6190 eller mail toma@frederikshavn.dk
Læs mere om byfonden deres hjemmeside: www.byfond.dk 
 

Skagen Byfond

Kontakt Charlotte Kaae Larsen, sekretær for Foreningen Skagen Byfond,
tlf. 9845 6113 eller mail chlr@frederikshavn.dk
Læs mere om byfonden på deres hjemmeside: www.skagenbyfond.dk
 
Medlemmer af Foreningen Skagen Byfond:
Formand Ole Bo: olebo@edc.dk - 9844 1616 
Næstformand Aksel Groth: agr@70151000 - 7015 1000
Kasserer Per Nilsson: pnil@frederikshavn.dk - 2098 9025
Bestyrelsesmedlem Irene Hjortshøj udpeget af Frederikshavn Byråd
Bestyrelsesmedlem Erik Vium: viumskagen@skagennet.dk - 4050 1164
Bestyrelsesmedlem Søren Torzen udpeget af Akademisk Arkitektforening