Bjørneklo

 

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Alle grundejere i kommunen har pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen på egen grund. Det gælder både kommunen, landmanden, virksomheden, skolen og husejeren. Der skal bekæmpes første gang inden den 10. maj.

Du kan anmelde ubekæmpede bjørneklo via selvbetjeningsløsningen i højre side.

Kæmpebjørnekloen breder sig voldsomt, og det er vigtigt at den bliver bekæmpet. Den er giftig for mennesker, og kan give alvorlige hudskader. Desuden udrydder den det naturlige plante- og dyreliv. Derfor skal den bekæmpes, og det kræver en effektiv og samlet indsats.

Plan- og Miljøudvalget vedtog 8. marts 2011 en indsatsplan for bekæmpelsen af bjørneklo. Du finder den under "læs mere".

Bekæmpelsesmetoder

Kæmpe-bjørnekloen kan bekæmpes på flere måder. Det kan du læse mere om på Naturstyrelsens hjemmeside og i Vejledning til bekæmpelse af bjørneklo. Du kan finde begge under "relaterede links".
​​