Børnekulturpuljen

Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje har til formål at støtte initiativer og aktiviteter på børnekulturområdet.
 
Puljen kan søges af foreninger, kulturinstitutioner, kulturaktører og kommunale institutioner, herunder dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO og skoler.
 
Puljen har til formål at give foreninger, institutioner og kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle børnekulturaktiviteter indenfor forskellige kunstneriske udtryksformer for, af og med børn mellem 0-15 år i alle dele af kommunen.
 
Der kan søges støtte til:
 • Udvikling af egenproduktion af børnekulturaktiviteter
 • Enkeltstående børnekulturarrangementer eller aktiviteter, der laves i forbindelse med større festivaler og events
 • Børnekulturarrangementer med tværfaglige koblinger mellem musik, dans, teater, billedkunst, litteratur eller film
Kriterier for støtte:

 • Aktiviteten skal foregå i Frederikshavn Kommune og være afholdt inden udgangen af 2018
 • Der kan maksimalt søges 10.000 kr. pr. aktivitet. Der er mulighed for at søge om støtte til flere aktiviteter under samme arrangement
 • Der gives ikke støtte til almindelig drift af institutioner - for eksempel tabte entréindtægter og løn til internt personale
 • Aktiviteter, hvor ansøgeren udvikler nye metoder eller udvikler nye tiltag, vægtes højt. Børnekulturpuljen støtter derfor som udgangspunkt ikke samme aktivitet flere år i træk
 • Minimum tre børnekulturelle aktører skal indgå i aktiviteten 

 
Støttede aktiviteter skal nævne Børnekulturpuljen som støttegiver i forbindelse med pressekontakt, pressemeddelelser, festivalprogram, hjemmeside m.v.

Ved projektets afslutning skal indsendes en kort afrapportering med billeddokumentation.
 
Ansøgningsskema kan downloades øverst i højre side af denne side. Hvis I ønsker ansøgningsskemaet som word-fil, så skriv til Kirsten på kjen@frederikshavn.dk
 
Ansøgningerne behandles på det børnekulturelle netværks møder. Frist for ansøgninger i 2018 er:
 
29. januar 2018
15. marts 2018
30. maj 2018
24. september 2018
13. november 2018
 
Der kan forventes svar senest to uger efter ansøgningsfristen.
 
Til udarbejdelse af projektforslag kan der søges råd og vejledning hos: Kirsten Jensen, tlf. 9845 9120, mail: kjen@frederikshavn.dk
 
OBS: Ansøgninger skal indsendes minimum 3 uger inden planlagt projektstart.

Børnekulturpuljen yder ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.
 
Børnekulturpuljen har i 2017 blandt andet støttet:
 • Kulturkufferter til indskolingen på Hørby-Dybvad Skole og Stensnæsskolen
 • Børnetræf i Daginstitutionsdistrikt Øst
 • Børnekulturnat Sæby
 • Kunstnerworkshop på Aalbæk Skole og besøg på Kulturmødet Mors
 • Familiekoncerter på biblioteket og i børnehaver og skoler
 • Malerworkshop for asylbørn på Skagens Kunstmuseer
 • Huskunstnerprojektet Stedsans på Torslev Skole