Børnekulturpuljen

Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje har til formål at støtte initiativer og aktiviteter på børnekulturområdet.
 
Puljen kan søges af foreninger, kulturinstitutioner, kulturaktører og kommunale institutioner, herunder dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er og skoler.
 
Puljen har til formål at give foreninger, institutioner og kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle børnekulturaktiviteter indenfor forskellige kunstneriske udtryksformer for, af og med børn mellem 0-15 år i alle dele af kommunen.
 
Der kan søges støtte til:
 • Udvikling af egenproduktion af børnekulturaktiviteter
 • Enkeltstående børnekulturarrangementer eller aktiviteter, der laves i forbindelse med større festivaler og events
 • Børnekulturarrangementer med tværfaglige koblinger mellem musik, dans, teater, billedkunst, litteratur eller film
Kriterier for støtte:

 • Aktiviteten skal foregå i Frederikshavn Kommune og være afholdt inden udgangen af 2017​
 • Der kan maksimalt søges 10.000 kr. pr. aktivitet. Der er mulighed for at ansøge KAFBU om støtte til flere aktiviteter under samme arrangement
 • Der gives ikke støtte til almindelig drift af institutioner - for eksempel tabte entréindtægter og løn til internt personale
 • Aktiviteter, hvor ansøgeren udvikler nye metoder eller udvikler nye tiltag, vægtes højt. Børnekulturpuljen støtter derfor som udgangspunkt ikke samme aktivitet flere år i træk
 • Minimum tre børnekulturelle aktører skal indgå i aktiviteten 

 
Støttede aktiviteter skal nævne Børnekulturpuljen som støttegiver i forbindelse med pressekontakt, pressemeddelelser, festivalprogram, hjemmeside m.v.

Ved projektets afslutning skal indsendes en kort afrapportering med billeddokumentation.
 
Ansøgningerne behandles på KAFBU's møder. Frist for ansøgninger i 2017 er:
 
18. januar 2017
15. marts 2017
31. maj 2017
13. september 2017
22. november 2017
 
Der kan forventes svar senest to uger efter ansøgningsfristen.
 
Til udarbejdelse af projektforslag kan der søges råd og vejledning hos: Kirsten Jensen, tlf. 9845 9120, mail: kjen@frederikshavn.dk
 
OBS: Ansøgninger skal indsendes minimum 3 uger inden planlagt projektstart.

Børnekulturpuljen yder ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.
 
Børnekulturpuljen har i 2016 blandt andet støttet:
 • Foredrag og skriveworkshop med forfatter Mette Finderup i Skoledistrikt Syd
 • Rimedans med danser Ingrid Kristensen i Dagtilbudsdis​trikt Syd
 • Gennem lågen - huskunsterprojekt med forfatter Mette Hegnhøj i børnehaven Mattisborgen i Skagen
 • Besøg af børnekunstskibet M/S Bibiana i Skagen og Sæby
 • Kulturkufferter til indskolingen på Hørby-Dybvad Skole og Stensnæsskolen
 • Dagplejekoncert i Dagtilbudsdistrikt Syd
 • Børnekulturfestivalen Skagen
 • Vores Troldehøj - huskunstnerprojekt med forfatter Mette Hegnhøj i børnehaven Troldehøj i Ravnshøj