Børnekultur

 
I Frederikshavn Kommune vægter vi kultur- og fritidslivet for børn og unge højt.
 
Som kommune mener vi, at det er vigtigt, at børn og unge både møder professionel kunst og selv deltager i udviklingen af kulturelle og kunstneriske processer og produktioner.
 
Dels for at understøtte børnenes kulturelle dannelse og dels for at udvikle de kreative og innovative kompetencer, som vil ruste dem til voksenlivet og fremtiden. En fremtid, hvor udviklingen kræver, at man kan forholde sig til abstrakte og kreative idéer, men også at man kan arbejde konkret og praktisk med et materiale, som i sidste ende skal virkeliggøre visionerne.
 
For at understøtte arbejdet med børnekultur i kommunen, har vi etableret et tværgående børnekulturelt netværk, som vi kalder Børnekulturelt Netværk.
 
Netværket har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele Frederikshavn Kommune.

Gruppen består af repræsentanter fra bibliotekerne, daginstitutionerne, skolerne, museerne og musikskolen i Frederikshavn Kommune.

Gruppen mødes 5 gange årligt for at koordinere de mange børnekulturtilbud i kommunen. Derudover administrerer netværket Børnekulturpuljen, som du kan læse mere om under punktet Børnekulturpuljen i venstre side.