Anonym underretning


Underretningspligt

Hvis du har mistanke om eller kendskab til, at et barn eller en ung mistrives, har du pligt til at underrette kommunen. 

Servicelovens §154 stk. 1: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

 
Er du i tvivl, om du skal underrette, kan du kontakte Specialteamet på tlf. 24 87 55 91. De kan også vejlede dig i, hvordan du underretter.
 

Du kan underrette ved at:

 • Bruge selvbetjeningsløsningen "Underretning om børn og unge" - se nederst på denne side
 • Lav underretning i Word og mail den til: Underretning@frederikshavn.dk
 • Ring på underretnings ​tlf.: 24 87 55 91.
 • Sende brev med posten til adressen: Specialteamet, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.
 • Henvende dig personligt hos Specialteamet, Sæby Rådhus, Rådhusvej 1 i Sæby
 • Hvis det drejer sig om en akut situation udenfor åbningstiden, kan du kontakte Nordjyllands Politi på tlf. 114. Politiet vil efterfølgende tage kontakt til kommunens sociale døgnvagt.
 

Hvad skal en underretning indeholde?

Uanset om underretningen er mundtlig eller skriftlig skal den indeholde så mange oplysninger som muligt, f.eks.:
 • Barnets eller forældrenes navn og adresse
 • Hvad bekymrer dig?
 • Hvad har du set eller hørt?
 • Hvor længe har problemerne stået på?

Anonyme underretninger

En underretning kan være anonym, men vi opfordrer til, at du ikke er anonym, da det kan vanskeliggøre det videre arbejde og dermed mulighederne for at hjælpe barnet.
 
 

Hvad sker der, når du underretter?

 • Vi vurderer straks, om der er behov for akut handling
 • Vi kontakter familien, der er underrettet, og de orienteres om indholdet i underretningen
 • Vi vurderer, om der evt. skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse, eller om der skal gives støtte til barnet og familien.

Hvad kan du forvente at få at vide?

Inden for 6 dage får du en skriftlig kvittering for, at vi har modtaget din underretning. Vær opmærksom på, at du som underretter ikke er part i en sag i juridisk forstand,  og derfor kan du ikke forvente at få oplysninger om, hvad der sker fremover. Socialrådgiverne i Center for Familie kan dog kontakte dig igen for at få yderligere oplysninger, men i det videre forløb er det først og fremmest forældrene og barnet, der inddrages.
 

Hvis din oplevelse er, at der ikke sker tilstrækkeligt:

Kan du gentage din underretning til Specialteamet eller underrette Ankestyrelsen via mail: ast@dk eller på tlf. 33 41 12 00. Se evt. yderligere information på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.
 
 
Oplever du fejl på siden
Hvis du oplever, at siden laver fejl, når du trykker på "Start selvbetjening", kan du prøve en af følgende muligheder:
 
 1. Højre klik på "Start selvbetjening" og vælg  "Åben i et nyt vindue".
 2. Brug en anden browser end Internet Explorer, det kan eksempelvis være Google Chrome eller Mozilla Firefox.
​​​