Aktindsigt

Billede af hånd med lup

Hvad er aktindsigt?

De almindelige regler om aktindsigt står i lov om offentlighed i forvaltningen.
 
Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag f.eks. også kort, tegninger, film og journalfortegnelser. Vi kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af særlige regler om tavshedspligt, så som:
 
• Straffesager, og sager om ansættelse og forfremmelse i det offentlige
• Personalesager
• Disciplinærsager
 
 

Hvem har ret til aktindsigt

Alle har ret til aktindsigt. Gælder det din egen sag, eller er du part i en sag, dvs. direkte berørt af sagens udfald, kan du få aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven.
 
Forvaltningsloven giver en større adgang til aktindsigt end offentlighedsloven.
  
 
Efter loven er interne arbejdsdokumenter, som regel undtaget fra aktindsigt.
 
Interne arbejdsdokumenter kan være:  
  • dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug
  • breve inden for kommunen og forvaltningerne 
  • breve mellem byrådet og dens udvalg, organer og forvaltninger

Hvem skal du kontakte

Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du kontakte sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, der har med sagen at gøre.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kontakt

Karen Henning Lind Christoffersen
​​Jurist​
98 45 51 36
​​
Hvis du bruger en personlig mailadresse, er din mail ikke krypteret. 
​​