Afgørelser, høringer og vedtagelser


Frederikshavn Kommune annoncerer offentlige afgørelser, høringer og vedtagelser digitalt. Ved større sager, som involverer borgere i større dele af eller hele kommunen, annonceres der også i lokalaviserne. 

Offentlige høringer

Forslag til offentlige planer som fx lokalplaner, kommuneplaner og trafikplaner kommer altid i offentlig høring. Det er for at borgerne, myndigheder og interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.
 
Visse afgørelser, især inden for plan- og miljøområdet, har ligeledes krav om offentliggørelse, da andre interessenter end ansøger kan være klageberettiget. 
 
Du finder alle aktuelle offentliggjorte høringer, afgørelser samt vedtagne planer her. Bemærk, at der pt. kan være problemer med at se høringerne i browseren "Explorer 11". Brug i stedet Google Chrome, Firefox eller Safari (Apple). Her virker det, som det skal.
 

Planer som er vedtaget

Afhængig af hvilket forslag, der er tale om, vil enten Byrådet eller et relevant udvalg få fremlagt bemærkningerne og indsigelserne, og beslutter om forslaget skal ændres. 

Herefter træffer Byrådet eller udvalget afgørelse om hele planens vedtagelse. Når en plan er vedtaget, kan du finde den her.  

Klagevejledning

Ikke alle afgørelser er klageberettiget. De sager, hvor det er muligt at klage over afgørelsen, er der en klagevejledning ved sagen.​