Afgørelse om husdyrhold på ejendommen Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn

18-05-2017

Frederikshavn Kommune har meddelt miljøgodkendelse til en husdyrproduktion på 279,91 DE (dyreenheder) bestående af 720 årssøer og 25.200 smågrise (7-31 kg) på ejendommen Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn. Der er tale om en udvidelse fra 230,45 DE bestående af 400 årssøer, 11.700 smågrise (7-31 kg) og 3.150 slagtesvin (31-110 kg).
 
I forbindelse med udvidelsen, skal der etableres en ny farestald på ca. 550 m2. Den nye stald etableres i direkte tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Vil du vide mere

Selve afgørelsen kan ses via nedenstående link:
 
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr. GEO-2017-00206 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 15. juni 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72
 

 Relaterede links