Ældrerådsvalg 2017

​​

Forberedelse til valget er godt i gang

Fra den 1. august til den 15. september har det været muligt at stille op som kandidat til Ældrerådsvalget, der finder sted i november 2017.

18 kandidater har meldt sig, og de opfylder alle kravet om at være fyldt 60 år senest den 4. december 2017 og bor i Frederikshavn kommune. 

Der er en fin fordeling af kandidater fordelt på antal mænd og kvinder, lige som der er kandidater fra Skagen, Ålbæk, Sæby og Frederikshavn.
 

Se de opstillede kandidater - klik her​

 
 
Hvordan foregår valget?

Der skal vælges 9 medlemmer til Ældrerådet.

Afstemningen til Ældrerådsvalget foregår fra den 20. november til den 4 december 2017.

Valget foregår ved digital afstemning. Det betyder at alle borgere over 60 år får tilsendt materiale med opstillede kandidater og afgiver stemme via e-Boks. 

Borgere, der er fritaget for digital post fra kommunen, vil modtage stemmemateriale med brevpost, herunder en frankeret svarkuvert til returnering af brevstemmen. ​

Få indflydelse - brug din stemme
For at stemme skal du være fyldt 60 år senest den 4. december 2017.

Der er ca. 20.000 borgere, der har mulighed for at stemme til Ældrerådsvalget, hvilket er tæt på 1/3 at kommunens samlede antal indbyggere.   

Jo flere der stemmer til valget, jo stærkere mandat har Ældrerådet. Byrådet og de politiske udvalg har pligt til at høre Ældrerådet i alle sager, der vedrører ældre, før der træffes beslutninger. ​Det er derfor vigtigt, at Ældrerådet har størst mulig opbakning fra kommunens ældre og ved, hvad der rører sig lokalt.​​​​​​​​

Kontakt

Ældrerådet Frederikshavn Kommune
Ældrerådsformand Hanne Andersen
Tlf. 98 44 33 18

Ældrerådets sekretær
Gitte Kock Rævdal
Tlf. 98 45 86 88
girv@frederikshavn.dk