Ældrerådsvalg 2017


Stil op som kandidat

Der er valg til Ældrerådet i november, og du kan nu stille op som kandidat.​

 
Vi har brug for alle gode kræfter, når der skal tænkes nye tanker om velfærd på Ældreområdet. Kan du nikke bekræftende til følgende:
 
ENGAGEMENT
Vil du være med til at gøre væsentlig forskel for de ældre i Frederikshavn Kommune?
 
SAMARBEJDE
Vil du arbejde tæt sammen med politikere, frivillige, foreninger og kommunen om at finde de bedste løsninger på de udfordringer vi står overfor på ældreområdet?
 
ERFARING
Har du en viden eller interesse, som kan komme andre ældre til gode?
 
- Og er du fyldt 60 år senest den 4. december 2017 og bosiddende i Frederikshavn Kommune, så vil vi gerne opfordre dig til at stille op!

 

Bliv kandidat

Du bliver kandidat ved at registrere dig her:
 
                     
 

Hvordan foregår valget?​

Ældrerådsvalget foregår ved digital afstemning. Det betyder at alle borgere over 60 år får tilsendt materiale med opstillede kandidater og afgiver stemme via E-boks.

Borgere der er fritaget for digital post fra kommunen, vil modtage stemmemateriale med brevpost, herunder en frankeret svarkuvert til returnering af brevstemmen.
 
 

Fredsvalg

Er der kun 7 - 9 kandidater, er de automatisk valgt ind i Ældrerådet, og der afholdes derfor ikke valg.

 

Kontakt

Ældrerådet Frederikshavn Kommune
Ældrerådsformand Hanne Andersen
Tlf. 98 44 33 18

Ældrerådets sekretær
Gitte Kock Rævdal
Tlf. 98 45 86 88
girv@frederikshavn.dk