Ældrerådet


Valg til Ældrerådet 2017

Der er ældrerådsvalg til november, og du kan stille op som kandidat fra den 1. august til den 15. september.

 

​Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+årige i Frederikshan Kommune?
Så har du nu mulighed for at tage det næste skridt ved at stille op som kandidat til Frederikshavn Kommunes Ældreråd. 

Lyder det som noget for dig, skal du melde dig som kandidat. 
Læs mere om valget og hvordan du tilmelder dig på siden Ældrerådsvalg 2017.​


Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet består af 9 demokratisk valgte medlemmer, som skal rådgive Byrådet, de politiske udvalg og forvaltninger i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne sidder for en fireårig periode, der følger kommunalvalgene.

Ældrerådet fungerer som et slags bindeled mellem kommunen og borgerne. Ældrerådet har mulighed for indflydelse på udformningen af ældrepolitikken i kommunen, og gennem Ældrerådet har borgerne mulighed for at drøfte og følge processer og resultater af kommunens tilbud til ældre borgere.

Byrådet, de politiske udvalg og samtlige forvaltninger har pligt til at høre Ældrerådet i alle sager der vedrører ældre, før der træffes beslutninger. Som medlem af Ældrerådet skal du derfor, sammen med de øvrige medlemmer, drøfte relevante politiske forslag og komme frem til et samlet høringssvar. Disse høringssvar danner så en del af det grundlag, som kommunens politikere skal træffe beslutninger ud fra. 
 
Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som det mener, er af betydning for ældre, ligesom Ældrerådet har mulighed for at videregive idéer og forslag til kommunens politikere.
 
 

Få mere info om Ældrerådet

Du kan finde flere oplysninger om Ældrerådet under rubrikken "Læs mere", der er placeret i kolonnen til højre på denne side.​​​​​​
​​​​​​​​

Medlemmer