Ældrerådet

 ​​​

 

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet består af 9 demokratisk valgte medlemmer, som skal rådgive Byrådet og de politiske udvalg i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne sidder for en fireårig periode, der følger kommunalvalgene.

Ældrerådet fungerer som et bindeled mellem kommunen og borgerne. Ældrerådet har mulighed for indflydelse på udformningen af ældrepolitikken i kommunen, og gennem Ældrerådet har borgerne mulighed for at drøfte og følge processer og resultater af kommunens tilbud til ældre borgere.

Byrådet og de politiske udvalg har pligt til at høre Ældrerådet i alle sager der vedrører ældre, før der træffes beslutninger. 
 

Valg til Ældrerådet 2017

Der er afholdt valg til Ældrerådet fra den 20. november til den 4. december 2017. Stemmeprocentern blev på 49,25%, hvilket er tilsvarende de to seneste ældrerådsvalg i Frederikshavn Kommune.

De valgte er:

  • Hanne Andersen, Skagen
  • Alice Eriksen, Frederikshavn
  • Chris Sørensen, Frederikshavn
  • Karl Aage Brasted, Sæby
  • Dorte Tofting, Frederikshavn
  • Anne-Marie Schøn, Sæby
  • Finn Larsen, Frederikshavn
  • Ole Jensen, Frederikshavn
  • Thomas Hjort, Ålbæk

Det nyvalgte Ældreråd afholder konstituerende møde den 7. december kl. 8.30, hvor der blandt andet skal vælges formand og næstformand.​​

 

Få mere info om Ældrerådet

Du kan finde flere oplysninger om Ældrerådet under rubrikken "Læs mere", der er placeret i kolonnen til højre på denne side.​​​​​​
​​​​​​

Medlemmer