1000 flere job på vej i Vendsyssel

18-03-2017

Pilen lander i det optimistiske felt i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuners nye Jobbarometer for 2017. Især metalindustrien melder om udsigt til flere nye job
Inden for det næste år forventer virksomhederne i Vendsyssel at skulle ansætte cirka 1000 flere medarbejdere. Det fremgår af det nye Jobbarometer, som Jobcentrene i de tre kommuner står bag, og som kortlægger virksomhedernes behov for arbejdskraft et år frem i tiden. Flere jobfunktioner er allerede efterspurgte, mens arbejdsmarkedets behov åbner mulighed for at flere erhvervsuddannede kan finde beskæftigelse i Vendsyssel i 2017.

”Jobbarometeret er et godt fingerpeg til beslutningstagerne på beskæftigelsesområdet, om hvad der sker på det lokale arbejdsmarked. Samtidig kan det bruges både til at skabe synlighed om arbejdskraftens bevægelighed. Prognosen peger på, at udbuddet af arbejdskraft er faldende, fordi efterspørgslen generelt er stigende, en klar indikator på, at virksomhederne er i opgangstid,” siger Heidi Juel Frederiksen, afdelingsleder, Jobcenter, Frederikshavn Kommune.

Ledige skal uddannes

Der udgives et samlet Jobbarometer for Vendsyssel og et for hver af de tre kommuner, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. De tre Jobcentre arbejder tværkommunalt på flere områder, og samarbejdet om prognoserne giver dem blandt andet mulighed at imødekomme flaskehalse:

”Det er virksomheder i metalindustrien, transport, byggeri og fødevaresektor, som forventer den største fremgang. Virksomhederne efterspørger især faglært, men også ikke-faglært arbejdskraft.  Af Jobbarometeret kan vi derfor se, at der er behov for at opkvalificere arbejdsstyrken, hvis virksomhederne skal kunne ansætte medarbejdere med de ønskede kompetencer. Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentre har et fælles ansvar for at løse den opgave. Det gælder både efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere, men også opkvalificering af ledige,” siger Ole Bendix, afdelingsleder, Virksomhedsservice, Hjørring Kommune.


Klik på billedet for at downloade Jobbarometeret 2017​ (PDF format)

Målrettet opkvalificering

Stillingsbetegnelserne i Jobbarometeret er medtaget ud fra virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere om et år. Virksomhederne er blevet spurgt om deres behov for at ansætte eller afskedige inden for de næste henholdsvis tre og tolv måneder.

”Vores jobkonsulenter får et mere præcist billede af, hvor der er job i området. Den viden bruger de i vejledningen af de ledige, som får en konkret prognose at forholde sig til. Jobbarometret bidrager både til at guide ledige mod job, hvor chancerne for at få arbejde er størst, og motiverer også nogen til uddannelse målrettet de områder. Det betyder også, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for,” siger Lisbeth Jensen, afdelingsleder, Jobcenter Brønderslev.